Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach

Kérvények és javaslatok szociális ügyekben

Ing. Adrianna Bíró


No

Téma

PDF

1

Návrh na schválenie zriadenia Denného centra Komárno, so sídlom, Námestie Kossutha 3 945 01 Komárno a Zriaďovacej listiny Denného centra Komárno so sídlom, Námestie Kossutha 3 945 01 Komárno

1523/2017

2

Návrh na schválenie zriadenia Denného centra Nová Stráž so sídlom, Vnútorná 26/14 945 01 Komárno, časť- Nová Stráž a Zriaďovacej listiny Denného centra Nová Stráž so sídlom, Vnútorná 26/14 945 01 Komárno, časť- Nová Stráž

1524/2017

3

Návrh na schválenie zriadenia Denného centra Kava so sídlom, Hlavná ul.36, 945 01 Komárno časť- Kava a Zriaďovacej listiny Denného centra Kava so sídlom, Hlavná ul.36, 945 01 Komárno časť- Kava

1525/2017

4

Návrh na schválenie zriadenia Komunitného centra Veľký Harčáš so sídlom Veľký Harčáš č.114, 945 01 Komárno a Zriaďovacej listiny Komunitného centra Veľký Harčáš, so sídlom Veľký Harčáš č. 114, 945 01 Komárno

1526/2017

5

Návrh na schválenie zriadenia Terénnej sociálnej služby krízovej intervencie Mesta Komárno a Zriaďovacej listiny Terénnej sociálnej služby krízovej intervencie Mesta Komárno

1527/2017