Žiadosti a návrhy v bytových veciach

Kérvények és javaslatok lakásügyekben

Ing. Bíró Adrianna


No

Téma

PDF

1

Žiadosti a návrhy v bytových veciach - obal

1529/2017

2

Zoznam žiadateľov o prenájom bytu na rok 2017 (doplnený)

1530/2017

3

Žiadosť o výmenu bytu - G. J.

1533/2017

4

Žiadosť o prenájom bytu v DOU - Sz. E.

1579/2017

5

Žiadosť o prenájom bytu - Š. D.

1580/2017

6

Žiadosť o prenájom bytu - V. S.

1581/2017

7

Žiadosť o prenájom bytu - K. A.

1534/2017

8

Žiadosť o prenájom bytu - S. E. A S. J.

1535/2017