Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach

Kérvények és javaslatok szociális ügyekben

Ing. Adrianna Bíró


No

Téma

PDF

 

Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach-obal

1431/2017

1

Žiadosť o dotáciu zo sociálneho fondu - Náruč n.o

1432/2017

2

Žiadosť o dotáciu zo sociálneho fondu - Zväz postihnutých civilizačnými chorobami

1448/2017