Žiadosti a návrhy v bytových veciach

Kérvények és javaslatok lakásügyekben

Ing. Bíró Adrianna


No

Téma

PDF

1

Žiadosti a návrhy v bytových veciach - obal

1399/2017

2

Zoznam žiadateľov o prenájom bytu

1400/2017

3

Žiadosť o prenájom bytu - Gazdovská ul. 4/23 - J. Sz.

1401/2017

4

Žiadosť o prenájom bytu - Gazdovská ul. 8/31- T. H.

1402/2017

5

Žiadosť o pridelenie konkrétneho bytu - J. B.

1412/2017

6

Žiadosť o pridelenie bytu v inej lokalite - M. M. a I. G.

1405/2017

7

Žiadosť o prenájom bytu - Gazdovská ul. 8/32- J. Cs.

1403/2017

8

Žiadosť o prenájom bytu - Špitálska ul. 12/3- A. H.

1404/2017

9

Žiadosť o prenájom bytu - Ul. roľ. školy 49/18- R. R.

1406/2017

10

Žiadosť o prenájom bytu - Ul. roľ. školy 49/21- M. H.

1407/2017

11

Žiadosť o prenájom bytu - Ul. roľ. školy 49/39- R. K.

1408/2017

12

Žiadosť o prenájom bytu - Ul. roľ. školy 49/40- M. J.

1409/2017

13

Žiadosť o prenájom bytu - Ul. roľ. školy 51/51-I. V.

1410/2017

14

Žiadosť o prenájom bytu - Ul. roľ. školy 51/52- F. R.

1411/2017

15

Žiadosť o prenájom bytu - Ul. slobody 5/9- Mgr. A. O.

1420/2017

16

Žiadosť o prenájom bytu - Ul. gen. Klapku 14/31- K. F.

1429/2017

17

Žiadosť o prenájom bytu - Veľký Harčáš 61/47- M. L.

1430/2017

18

Žiadosť o prenájom bytu - Lakatos Otto

1416/2017