Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach

Kérvények és javaslatok szociális ügyekben

PhDr. Adrianna Bíró


No

Téma

PDF

1

Slovenský zväz telesne postihnutých ZO žiada o finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely

1178/2017