Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach

Kérvények és javaslatok szociális ügyekben

Ing. Adrianna Bíró


No

Téma

PDF

 

Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach-obal

1132/2017

1

OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb žiada o preplatenie posteľných plachiet pre klientov

1131/2017

2

FORLIFE n.o. žiada o finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely na nákup zdravotných prístrojov

1020/2016