Žiadosti a návrhy na úseku športu

Kérvények és javaslatok sportügyekben

Ing. Glič KonštantínNo

Téma

PDF

1

Návrh na poskytnutie finančných dotácií z účelového fondu z rozpočtu mesta na telesnú kultúru a šport – návrh dotácie pre celoročnú aktivitu športových klubov

1164/2017

2

Návrh na poskytnutie finančných dotácií z účelového fondu z rozpočtu mesta na telesnú kultúru a šport , na jednorazovú aktivitu športových klubov

1163/2017