Žiadosti a návrhy v bytových veciach

Kérvények és javaslatok lakásügyekben

JUDr.Ing. Némethová Iveta


No

Téma

PDF

1

Žiadosti a návrhy v bytových veciach-obal

1124/2017

2

Žiadosť o prenájom bytu v DOU - Ladislav Chovan

1125/2017

3

Žiadosť o prenájom bytu - Karolina Bese, Tichomír Bese

1126/2017

4

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o nájme bytu na adr. Ul. mládeže 13, KN - Júlia Szencziová

1128/2017

5

Žiadosť o pridelenie bytu - Klára Lakatosová

1153/2017