Program 28. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Komárne dňa 21. decembra 2016

Komárom Város Képviselőtestülete 28. ülésének
2016. december 21.-i programja


 

Téma

Téma

PDF

Terjeszti - Predkladá

1.

Otvorenie

Megnyitó

Meghívó

2.

UPOZORNENIE PROKURÁTORA Č. Pd 163/16/4401-3 NA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA KOMÁRNO ČÍSLO 7/2014 O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY V ZNENÍ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA KOMÁRNO Č. 29/2015 A INÉ

A Pd 163/16/4401-3 SZ. ÜGYÉSZI FIGYELMEZTETÉS A KOMÁROM VÁROS 7/2014 SZ. ÁÉR ELLEN, MÓDOSÍTVA A 29/2015 SZ. ÁÉR AMELY TÁRGYALJA A HELYI HULLADÉK ÉS KISEBB ÉPÍTÉSI HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ ILLETÉKEK SZABÁLYOZÁSÁT

1121/2016

Mgr. Fekete Tomáš

3.

Aktuálne záležitosti spoločnosti KOMVAK a.s.

A KOMVAK Rt-vel kapcsolatos aktuális ügyek

Ing Stubendek László

4.

Záver

Befejezés