Program 15. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Komárne dňa 21. januára 2016

Komárom Város Képviselőtestülete 15. ülésének
2016. január 21.-i programja


 

Téma

Téma

PDF

Terjeszti - Predkladá

1.

Otvorenie

Megnyitó

Meghívó

2.

Interpelácie a otázky

Interpellációk és kérdések

 
3.

Správa o plnení uznesení

Beszámoló a határozatok teljesítéséről

565/2016

Mgr. Fekete Tomáš

4.

Vyhodnotenie Ondrejského jarmoku - informatívna správa

Az András - napi vásár kiértékelése - tájékoztatás

569/2016

Mgr. Fekete Tomáš

5.

Zadanie pre Územný plán Mesta Komárno

Komárom Város területrendezési tervének kiírása

564/2016

Ing. arch. Besse Katalin

6.

Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie

A főellenőr beszámolója az elvégzett ellenőrzésekről

571/2016

Mgr. Csintalan Miklós

5.

Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach

Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben

 

JUDr.Ing. Némethová Iveta

8.

Rôzne

Egyéb

 

 

9.

Záver

Befejezés