Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach

Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben

Ing. Katarína Prodovszká


No

Téma

DOC

PDF

1

EL-AG, s.r.o. - predaj pozemku

192/2015

192/2015

2

JUDr. A F- predaj pozemku, novovytvorenej parcely

193/2015

193/2015

3

Vlastníci bytov v bytovom dome v Komárne, Baštová ul. 35, 37, 39, 41, 43, 45 a Okružná cesta č. 60, 62, 64, 66, 68 a 70 a LRD s.r.o. - Žiadosť o predaj pozemku

75/2015

75/2015

4

I B - Návrh na schválenie zámeru predaja rodinného domu vo vlastníctve Mesta Komárno

110/2015

110/2015

5

ALTAGRIC s.r.o. - Žiadosť o prenájom nebytového priestoru

253/2015

253/2015

6

JUDr. V M, PhD.- Žiadosť o prenájom nebytového priestoru

254/2015

254/2015

7

DELTA KLUB Komárno - Žiadosť o výpožičku pozemku

255/2015

255/2015

8

Marina - alt spol. s r.o. - Žiadosť o prenájom pozemku

258/2015

258/2015

9

Spojená cirkevná škola MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským - Žiadosť o predaj budovy s pozemkami

264/2015

264/2015

10

Mgr. M R a Bc. R R - Žiadosť o predaj pozemku

265/2015

265/2015

11

MUDr. L B a Mgr. M B - Žiadosť o predaj pozemku

266/2015

266/2015

12

Ing. Z B a Á B - Žiadosť o predaj pozemku

267/2015

267/2015

13

Marina - alt, spol. s r.o. - Žiadosť o predaj pozemku

269/2015

269/2015

14

OVS nebytového priestoru Zichy - Greschner

284/2015

284/2015

15

OVS nebytového priestoru Zichy - 33 m2

295/2015

295/2015

16

Vyhodnotenie priameho predaja pozemku p.č. 1666/39

294/2015

294/2015