Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach

Kérvények és javaslatok szociális ügyekben

Ing. Dubányová Katarína


No

Téma

DOC

PDF

1

Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach - obal

226/2015

226/2015

2

Žiadosť o priznanie finančnej dotácie-Zväz postihnutých civilizačnými chorobami

227/2015

227/2015

3

Žiadosť o priznanie finančnej dotácie-Zväz diabetikov Slovenska ZO DiaKom Komárno

228/2015

228/2015