Žiadosti a návrhy v bytových veciach

Kérvények és javaslatok lakásügyekben

Ing. Bednáriková Katarína


No

Téma

PDF

 

Žiadosti a návrhy v bytových veciach-obal

230/2015

1

Žiadosť o prenájom bytu v DOU s výnimkou- G S

231/2015

2

Žiadosť o prenájom bytu v DOU s výnimkou- T K a matka E

232/2015

3

Zoznam žiadateľov o prenájom bytu

233/2015

4

Žiadosť o prenájom bytu - K V

234/2015

5

Pridelenie bytu v zmysle § 7 ods. 1 písm.k) - P F

236/2015

6

Žiadosť o prenájom bytu - I L

237/2015

7

Žiadosť o prenájom bytu - L Sz

238/2015