Žiadosti a návrhy v bytových veciach

Kérvények és javaslatok lakásügyekben

Ing. Bednáriková Katarína


No

Téma

PDF

 

Žiadosti a návrhy v bytových veciach-obal

175/2015

1

Zoznam žiadateľov o prenájom bytu v DOU

164/2015

2

Žiadosť o prenájom bytu v DOU - I Sz

165/2015

3

Žiadosť o prenájom bytu v DOU- J M

166/2015

4

Žiadosť o prenájom bytu v DOU- J P

167/2015

5

Žiadosť o prenájom bytu - L Cz

168/2015

6

Žiadosť o prenájom bytu - D H

169/2015

7

Žiadosť o prenájom bytu - A H

170/2015

8

Žiadosť o prenájom bytu - J M

171/2015

9

Žiadosť o prenájom bytu - J L

172/2015

10

Uzatvorenie zmluvy o nájme bytu v zmysle § 7 ods. 1 písm. i) VZN Mesta Komárno č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno - Á M

201/2015