Program zasadnutia Rady a Mestského zastupitežstva dňa 04.09.2014

Komárom Város Képviselőtestülete és Tanácsának
2014. szeptember 4.-i programja


 

Téma

Téma

PDF

Terjeszti - Predkladá

1.

Otvorenie

Megnyitó

Meghívó

2.

Návrh na určenie počtu poslancov Mestského zastupitežstva v Komárne na volebné obdobie 2014-2017 - poslanecký návrh

Javaslat Komárom város képviselő számának meghatározására a 2014-2017 választási időszakra - képviselői javaslat

1767/2014

MUDr. Benyo Zoltán

3.

Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre vožby do orgánov samosprávy obcí 2014 v meste Komárno

Javaslat Komárom város választókerületeinek és a képvi-selők számának meghatározására az egyes választókerületekben a 2014 évi önkormányzati választásokhoz

1943/2014

Ing. Dubányová Katarína

4.

Návrh na uznesenie k návrhu na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora

Javaslat a polgármester munkaköre terjedelmének meghatározására

2000/2014

Mgr. Gráfel źudovít

5.

Prenájom pozemkov a uzatvorenie budúcej kúpnej zmluvy na predaj časti pozemku pre Slovenskú správu ciest

Telkek bérbeadása és adásvételi szerződése a Szlovák Útkezelőségi Vállalat részére

1998/2014

Ing. Prodovszká Katarína

6.

Záver

Befejezés