Program 23. zasadnutia Mestského
zastupitežstva v Komárne dňa 11. októbra 2012

Komárom Város Képviselőtestülete 23. ülésének
2012. október 11.-i programja


 

Téma

Téma

PDF

Terjeszti - Predkladá

1.

Otvorenie

Megnyitó

Meghívó

2.

Návrh na menovanie členov orgánov neziskovej organizácie Pro Castello Comaromiensi

A Pro Castello Comaromiensi n.o igazgatói tanácsa tagjainak kinevezése

991/2012

MUDr. Marek Anton

3.

Odstránenie havarijného stavu strešnej konštrukcie kasárenskej budovy novej pevnosti

A laktanya épület tetőszerkezete balesetveszélyes állapotának elhárítása

990/2012

Mgr. Gráfel źudovít

4.

Informácia o činnosti komisie pre ochranu verejného záujmu

Tájékoztató a közérdekek védelmére létehozott bizottság tevékenységéről

1066/2012

Ing. Szabó Béla

5.

Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről

1075/2012

Príloha

Mgr. Csintalan Miklós

6.

Správa kontroly v príspevkovej organizácie Comorra Servis

A Comorra Servis járulékos szevezet ellenőrzéséről szóló beszámoló

1076/2012

Ing. Szabó Béla

7.

Financovanie mestskej príspevkovej organizácie Comorra Servis

A Comorra Servis városi járulékos szervezet finanszírozása

1072/2012

Ing. Nágel Dezső

8.

Viazanie výdavkov programového rozpočtu r. 2012

A 2012-es év programozott költségvetése részének zárolása

1073/2012

Ing. Nagy Jenő

9.

Upravený návrh na prijatie úveru

Módosított javaslat hitelfelvételre

1010/2012

Ing. Nagy Jenő

10.

Rôzne

Egyéb

 

 

11.

Záver

Befejezés

 

 


 

Informatívne materiály

Tájékoztató anyagok

PDF

1.

Správa finančnej komisie zo dňa 3.10.2012

A pénzügyi bizottság beszámolója

1074/2012