Program 17. zasadnutia Mestského
zastupitežstva v Komárne dňa 26. januára 2012

Komárom Város Képviselőtestülete 17. ülésének
2011. január 26.-i programja


Stiahnu celý materiál. - A teljes anyag letöltése.

 

Téma

Téma

PDF

Terjeszti - Predkladá

1.

Otvorenie

Megnyitó

Meghívó

2.

Interpelácie

Interpelláció

 

 

3.

Kontrola plnenia uznesení

A határozatteljesítések ellenőrzése

655/2012

Ing. Pásztor Štefan

4.

Podmienky a podklady k verejným obstarávaniam na zabezpečenie verejnoprospešných služieb a prác v meste Komárno

Komárom város területén végzendő közhasznú szolgáltatások és munkák közbeszerzési folyamatának alapanyagai és feltételei

 

Ing. Pásztor Štefan

5.

Záver

Befejezés