Program 11. zasadnutia Mestského zastupitežstva v Komárne dňa 7. júla 2011

A Komárom Város Képviselőtestülete 11. ülésének 2011. július 7.-i programja


 

Téma

Téma

PDF

Terjeszti - Predkladá

1.

Otvorenie

Megnyitó

Meghívó

2.

Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupitežstva v Komárne ku dňu 30.06.2011

Tájékoztató beszámoló a képviselő-testület által elfogadott határozatok teljesítéséről 2011.06.30.-ig bezárólag

333/2011

Ing. Pásztor Štefan

3.

P l á n kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Komárno na 2. polrok 2011

A főellenőr 2011-es év 2. félévi ellenőrzési terve

299/2011

Mgr. Csintalan Miklós

4.

Návrh na schválenie zásad o pravidlách obchodnej verejnej súaže pri prevodoch vlastníctva vožných bytov vo vlastníctve mesta Komárno

Javaslat a Komárom város tulajdonában lévő szabad lakások üzleti nyilvános versenytárgyalás útján történő tulajdonátruházását szabályozó alapelv jóváhagyására

313/2011

Ing. Pásztor Štefan

5.

Žiadosti a návrhy v bytových veciach

Kérvények és javaslatok lakásügyekben

 

Ing. Dubányová Katarína

6.

Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach

Kérvények és javaslatok szociális ügyekben

 

Ing. Dubányová Katarína

7.

Podmienky a podklady k verejnému obstarávaniu na zabezpečenie mestskej autobusovej dopravy v meste Komárno na roky 2012-2016

Komárom város helyi autóbuszközlekedésének 2012-2016 közötti biztosítására kiírt közbeszerzés feltételei és alapjai

227/2011

JUDr. Novák Vojtech

8.

Návrh na zmenu v premávke mestskej autobusovej dopravy v meste Komárno na obdobie júl-august 2011

Javaslat a Komárom város helyi autóbuszközlekedés forgalmának változtatására a 2011.július-augusztusi időszakra

297/2011

JUDr. Novák Vojtech

9.

Správa komisie pre medzinárodné vzahy a cestovný ruch zo dňa 21.06.0211

Az idegenforgalmi es nemzetközi kapcsolatok bizottságának beszámolója

330/2011

Mácza Mihály

10.

Žiadosti a návrhy vo veciach životného prostredia a vereného poriadku

Kérvények és javaslatok környezetvédelmi és közrendi ügyekben

 

JUDr. Varga Tamás

11.

Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a športu

Kérvények és javaslatok iskola, kultúra és sport ügyekben

 

Ing. Weszelovszky Gabriel

12.

Žiadosti a návrhy vo finančných veciach

Kérvények és javaslatok pénzügyekben

 

Ing. Pásztor Štefan

13.

Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach

Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben

 

Ing. Jenő Nagy

14.

Interpelácie a rôzne

Interpellációk és egyéb

15.

Záver

Befejezés