Program 10. zasadnutia Mestského zastupitežstva v Komárne dňa 8. júna 2011

A Komárom Város Képviselőtestülete 10. ülésének 2011. június 8.-i programja


 

Téma

Téma

PDF

Terjeszti - Predkladá

1.

Otvorenie

Megnyitó

Meghívó

2.

Interpelácie

Interpellációk

3.

Návrh na zloženie výberovej komisie na miesto riaditeža zeriadenia seniorov v Komárne

Javaslat az Nyugdíjasotthon igazgatói posztjára kiírt pályázatot értékelő bizottság összetételére

4.

Návrh na schválenie zásad pre zriadeni a činnos Komisie MZ. KN. COM-MÉDIA

Javaslat a COM-MÉDIA-t értékelő bizottság alapelveire és működésére

5.

Návrh na úpravu platu primátora mesta Komárna

Javaslat a polgármester fizetésének módosítására

6.

Prerokovanie návrhu krízového plánu fungovania hospodárenia spoločnosti VIATOR s.r.o.

A VIATOR kft. gazdálkodása krízistervének megvitatása

7.

Rôzne

Egyéb

 

 

8.

Záver

Befejezés