Program 2. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva v Komárne dňa 13. januára 2011

A Komárom Város Képviselőtestülete 2. rendkívüli ülésének 2011. január 13.-i programja
 

Téma

Téma

PDF

Terjeszti - Predkladá

1.

Otvorenie

Megnyitó

Meghívó

2.

Správa o riešení kontokorentného úveru v zmysle uznesenia číslo 1820/2010 zo dňa 24. júna 2010

Jelentés a kontokorens hitel megoldásáról a 2010. június 24-i 1820/2010-es testületi határozat értelmében

1/2011

Ing. Štefan Pásztor

3.

Žiados o schválenie návrhu ceny tepla na rok 2011 spoločnosti CALOR, s.r.o.

A CALOR, k.f.t. kérvénye a 2011-es hőenergia árának jóváhagyására

2/2011

Ing. źuboš Vežký

4.

Záver

Befejezés