Program 48. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva v Komárne dňa 26. augusta 2010

A Komárom Város Képviselőtestülete 48. rendkívüli ülésének 2010. augusztus 26.-i programja


 

Téma

Téma

PDF

Terjeszti - Predkladá

1.

Otvorenie

Megnyitó

Meghívó

2.

Zmena uznesenia č. 1821/2010 k predloženým indikatívnym ponukám poskytnutia investičného úveru pre Mesto Komárno

Javaslat az invesztíciós kölcsönre beadott ajánlatokhoz elfogadott 1821/2010 számú határozat megváltoztatására

2708

PaedDr. Tibor Papp

3.

Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora

A polgármester tevékenységének szabályozása

2698

Ing. Peter Kovács,PhD.

4.

Návrh na darovaciu zmluvu hnutežných vecí pre Rímskokatolickú cirkev

Ajándékszerződési javaslat ingó vagyonra a Római-katolikus egyházzal

2715

Ing. Peter Kovács,PhD.

5.

Žiados spoločnosti RAVONA s.r.o. na zmenu uznesenia č. 334/2007 zo dňa 19. júla 2007 v znení uznesenia č. 352/5/2007 zo dňa 27. septembra 2007, uznesenia č. 494/2007 zo dňa 10. decembra 2007

RAVONA Kft. kérvénye a 2007. július 19 -i 334/2007 számú határozat és a vele összefüggő 2007. szeptember 27 - i 352/5/2007 számú határozat és a 2007. december 10 - i 494/2007 számú határozat megváltoztatására

2601

Ing. Béla Sánta

6.

Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre vožby do orgánov samosprávy obcí 2010 v meste Komárno

Javaslat Komárom Város választókerületeinek és az egyes választókerületek képviselői meghatározására a 2010 évi önkormányzati választásokhoz

2603

Ing. Katarína Dubányová

7.

Návrh na schválenie zmien Dohovoru a Stanov Európskeho zoskupenia územnej spolupráce PONS DANUBII s ručením obmedzeným

Javaslat a PONS DANUBII korlátolt felelősségű európai területi együttműködési csoportosulás alapszabálya és Egyezményének módosítása

2694 Stanovy (Podpísané)
Dohovor (Podpísané)

Ing. Peter Kovács,PhD.

8.

Záver

Befejezés