Program 37.mimoriadneho zasadnutia Mestského
zastupitežstva v Komárne dňa 27. júla 2009

A Komárom Város Képviselőtestülete 37. rendkívüli ülésének
2009. július 27.-i programja


 

Téma

Téma

PDF

Terjeszti - Predkladá

1.

Otvorenie

Megnyitó

Meghívó

2.

Hodnotenie výsledku hospodárenia mesta Komárno a mestských organizácií za I. polrok 2009

Komárom város és a városi intézmények 2009 I. féléves gazdálkodásának kiértékelése

PaeDr. Papp Tibor

3.

Návrh opatrení Mesta Komárno v súvislosti s hospodárskou krízou

Javaslat a gazdasági gazdasági válság kapcsán megvalósítandó intézkedésekre

1870

Ing. Peter Kovács

4.

Návrh na schválenie vyhlásenia mesta Komárno k Žiadosti o poskytnutie dotácie na vybudovanie viacúčelového ihriska v areáli Základnej školy Komenského ul. 3, Komárno

Javaslat Komárom Város nyilatkozatának elfogadására a Komensky utcai Alapiskola multifunkciós pályájára benyújtott kérvényhez

1882

Ing. Weszelovszky Gábor

5.

Záver

Befejezés