Program 34.zasadnutia Mestského
zastupitežstva v Komárne dňa 16. júna 2009

A Komárom Város Képviselőtestülete 34. ülésének
2009. június 16.-i programja


 

Téma

Téma

PDF

Terjeszti - Predkladá

1.

Otvorenie

Megnyitó

Meghívó

2.

Návrh na zmenu uznesení Mestského zastupitežstva v Komárne o spolufinancovaní projektov zameraných na zlepšenie technického stavu budov škôl v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Komárno

Javaslat Komárom Város Képviselő Testülete által elfogadott a városi fenntarású iskolák fejlesztési projektjeinek társfinanszírozására vonatkozó határozatainak módosítására

1821

Ing. Gabriel Weszelovszky

3.

Návrh na zmenu uznesenia k spolufinancovaniu projektu "Revitalizácia centrálnej mestskej časti Komárna - námestie"

Javaslat a "Komárom központi városrész revitalizációja" fejlesztési projektjének társfinanszírozására vonatkozó határozat módosítására

1822 Príloha

Ing. Sánta Béla

4.

Záver

Befejezés