Program 30.zasadnutia Mestského
zastupitežstva v Komárne dňa 29. januára 2009

A Komárom Város Képviselőtestülete 30. ülésének
2009. január 29.-i programja


 

Téma

Téma

PDF

Terjeszti - Predkladá

1.

Otvorenie

Megnyitó

Meghívó

2.

Interpelácie

Interpelláció

 
3.

Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupitežstva v Komárne

Beszámoló a képviselők által jóváhagyott határozatok teljesítéséről

1580

Ing. Peter Kovács

4.

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről

1589

Mgr. Miklós Csintalan

5.

Žiadosti a návrhy v bytových veciach

Kérvények és javaslatok lakásügyekben

 

Ing. Katarína Dubányová

6.

Návrh na odpredaj bytov v rodinnom dome vo vlastníctve mesta

Javaslat a város tulajdonában lévő lakások eladására

 

Ing. Katarína Dubányová

7.

Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a športu

Kérvények és javaslatok oktatási, művelődési és sportügyekben

 

Ing. Gabriel Weszelovszky

8.

Správa komisie pre verejnú súaž zo dňa 10.1.2009

Nyilvános versenytárgyalással megbízott bizottság beszámolója a 2009.1.10-i versenytárgyalásról

1587

Ing. Kornél Horváth

9.

Návrh Rámcovej zmluvy o vymedzení práv a povinností pri vstupe strategického investora do akciovej spoločnosti KOMVaK, a.s.

A KomVak Rt.-be lépő stratégiai partner jogait és kötelességeit szabályozó keretszersződés javaslata

1592

Ing. Peter Kovács

10.

Návrh koncepcie turistickej informačnej činnosti spoločnosti VIATOR, s.r.o.

A VIATOR kft. turisztikai tájékoztató tevékenységének javaslata

1487

Ing. Zoltán Szabó

11.

Návrh - Sadzobník úhrad nákladov za sprístupňovanie informácií

Javaslat a díjtáblázat módosítására, amely az információhoz való hozzáférés költségeinek megtérítéséről rendelkezik

1551

Ing. Peter Kovács

12.

Zadanie pre Územný plán zóny prímestskej rekreácie Apáli

Beadvány az Apáli üdülőövezet területrendezési tervéhez

1528

Ing. Peter Kovács

13.

Návrh na spolufinancovanie spracovania návrhu a čistopisu ÚPN zóny prímestskej rekreácie Apáli Komárno

Javaslat az Apáli üdülőövezet területrendezési terve elkészítésének társfinanszírozására

1591

Ing. Peter Kovács

14.

Návrh zmien ÚPN mesta Komárno 3/2008

Javaslat Komárom város területrendezési tervének 3/2008 sz. módosítására

1209

Ing. Peter Kovács

15.

Žiadosti a návrhy vo finančných veciach

Kérvények és javaslatok pénzügyekben

 

PaedDr. Tibor Papp

16.

Návrh na spolufinancovanie projektov (materiál bude dodaný dodatočne)

Javaslat a projektek társfinanszírozására (az anyag utólag lesz terjesztve)

 

Ing. Katarína Dubányová

17.

Rôzne

Egyéb

 

 

18.

Záver

Befejezés