Program 27.mimoriadneho zasadnutia Mestského
zastupitežstva v Komárne dňa 8. decembra 2008

Komárom Város Képviselőtestülete 27. rendkívüli ülésének
2008. december 8.-i programja


 

Téma

Téma

PDF

Terjeszti - Predkladá

1.

Otvorenie

Megnyitó

Meghívó

2.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno číslo ... /2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

A helyi adókról és a kommunális- és apró építkezési hulladékokra kirótt helyi illetékről szóló ÁÉR javaslata

1430

Ing. Peter Kovács

3.

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku a implementácii projektu ISPA / Kohézneho fondu

Az ISPA/KF projekt pénzügyi hozzájárulására vonatkozó szerződés 1. sz. módosítása

1466

Ing. Peter Kovács

4.

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. .../2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 6/2003 o poskytovaní opatrovatežskej služby a o úhradách za opatrovatežskú službu na území Mesta Komárno

Komárom város ..../2008 sz. Általános érvényű rendelete, amely módosítja és kiegészíti Komárom város 6/2003 sz. ÁÉR-t a Komárom város területén történő gondozószolgálat nyújtásáról és annak térítéséről

1494

Ing. Peter Kovács

5.

Návrh na zrušenie neinvestičného fondu Média Comaromiensis, n.f.

Javaslat a Média Comaromiensis nonprofit alap megszüntetésére módosítására

1461

Ing. Peter Kovács

6.

Návrh na zrušenie príspevkovej organizácie Schola Comaromiensis

Javaslat a Schola Comaromiensis nonprofit alap megszüntetésére

1462

Ing. Peter Kovács

7.

Návrh na spolufinancovanie projektov v rámci "Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007 - 2013"

Javaslat a "Magyarország - Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007 - 2013" keretében benyújtandó projektek társfinanszírozására

 

Ing. Peter Kovács

8.

Záver

Befejezés