VÁROS

TURIZMUS


A város földrajzi fekvése

A város földrajzi jellemzése

           A komáromi járás területe a majdnem 10 000 km2 nagyságú Duna Menti Síkság része. Ez az egész térség az Alpok és a Kárpátok közt elterülő ún. Kisdunai völgységbe illeszkedik, és két egymástól különböző egységből áll.  Az egyik a Duna és mellékfolyói által uralt, alapvetően sík felszínű Duna Menti Síkság. A másik a hegyekig nyúló ún. Duna Menti Felföld, melyet részben sík, részben dombos felszín jellemez.
            Komárom sík vidéken terül el, tengerszint feletti magassága 100 és 270 méter között változik, ezzel a város Szlovákiának nemcsak a legdélibb, hanem egyben legmélyebben fekvő települése. 
            A Duna Menti Síkságot elsősorban  folyami hordalék alkotja. A legtöbb hordalékot a Duna szállította, mely ezáltal majdnem 30 kilométer széles sávot hozott létre. Bizonyossággal állíthatjuk, hogy ez a folyó még a napjainkban is jellemzően meghatározza Komárom környékének földrajzi sajátosságait.
            A régió további folyói a Vág, Nitra, Kis-Duna és a Zsitva, melyek szintén jelentősen hozzájárulnak a földfelszín jellegének kialakításához. A Duna Menti Síkság jellemző arculatát további élő és holt ágak, mocsarak, nyílt vizek és kanálisok sokasága teszi teljessé.
            Helyzetének, geomorfologikus fejlődésének és kedvező klímájának köszönhetően a város környéke kiváló feltételeket biztosít a mezőgazdasági termelés számára. A térségre nagyon hosszú vegetációs időszak a jellemző, mely lehetőséget nyújt  igényes kultúrnövények termesztésére is.